Kullanım Koşulları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Açık Veri Portalı https://data.ibb.gov.tr internet adresinde paylaşılan verileri kullanımınız, aşağıdaki hüküm ve koşulları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerini kabul, beyan ve taahhüt ettiğinizi gösterir. Verileri kullanırken aşağıdaki şartlar ve koşullara uymazsanız, verileri kullanma hakkınız otomatik olarak sona erecektir.

I. Giriş
İBB, potansiyel kullanıcılara kolaylık sağlaması açısından, bu internet sitesi üzerinden indirilebilecek çeşitli veri kümeleri (“Veri”) sunmaktadır. Verileri kullanımınız, sizinle İBB arasında yasal bir anlaşma teşkil eden bu kullanım koşullarına tabidir. Bu yasal sözleşmeye “Kullanım Koşulları” denir.

Aşağıdaki Kullanım Koşulları, İBB Açık Veri Portalı ve bu web portalı üzerinden verileri alan ziyaretçiler ve uygulama geliştiricileri için geçerlidir. Kullanıcı, İBB Açık Veri Portalı (veya "Web Sitesi") aracılığıyla kullanılabilen veri kümelerine ve yayınlara erişerek, tüm Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, ayrıca Web Sitesi üzerinden veri veya akış sağlayan kuruluşlar tarafından tanımlanan ek kullanım koşullarını da kabul etmiş sayılır.

II. Kullanım Koşullarını Kabul Etme
A. Kabul Yöntemleri. Verilerden herhangi birini kullanmak için bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım Koşullarını aşağıdaki seçeneklerden biriyle kabul etmiş olursunuz:
(1) Kullanım Koşullarını kabul etmek için tıklayarak veya
(2) Verileri veya Türetilmiş Çalışmaların herhangi birini indirerek veya kullanarak. Bu durumda, verileri indirme ve kullanım veya Türetilmiş Çalışmayı Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

B. Kabul Etme Yetkisi. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmek için tam kapasiteye ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız. İş vereniniz veya başka bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, iş vereninizi veya başka bir tüzel kişiyi Kullanım Koşullarına uymalarını sağlamak için tam yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız. Bu madde kapsamında beyan edilen bilgilerin doğruluğundan kaynaklanan sorumluluk tarafınıza aittir.

III. Tanımlar
“Veri”, https://data.ibb.gov.tr adresinden indirilebilecek herhangi bir veri anlamına gelir ve bu verilerle ilgili güncellemeleri içerir.
“Türetilmiş Çalışma” herhangi bir şekilde veya herhangi bir miktarda, verinin herhangi bir şekilde değiştirilmiş bir formda kullanıldığı bir çalışma da dahil olmak üzere Veriye dayalı herhangi bir çalışma anlamına gelir.
“Siz” veya “Sizin”, Verileri kullanmayı amaçlayan herhangi bir kişi veya kurumu ifade eder.

IV. İBB’nin Fikri Mülkiyet Haklarının Etkilenmemesi
Bu Kullanım Koşulları, size İBB veya başkalarının Verilerde sahip olabileceği herhangi bir patent, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak vermez.

V. Garantilerin Hariç Tutulması
A. Veriler, İBB ve üçüncü taraflar tarafından derlenen ve işlenen bilgileri ve verileri içerir. İBB, Verilerinde yer alan bilgilerin doğru, gerçek veya doğru olduğuna dair hiçbir garanti vermez. Verileri kullanırken, burada yer alan bilgilerin hataya tabi olduğunu ve doğrulama veya inceleme yapılmadan güvenilemeyeceğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

B. Verileri kullanımınızın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Veriler, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal olmaması gibi zımni garantiler de dahil olmak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" temelinde sunulur. Verilerde bir hata, yanlışlık veya başka bir kusur varsa, bu tür bir hatayı, yanlışlığı veya kusuru düzeltmenin tüm maliyetini üstlenirsiniz.

C. İBB’den veya Veriler aracılığıyla veya Verilerden elde ettiğiniz sözlü veya yazılı hiçbir öneri veya bilgi, bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

VI. Sorumluluk ve Tazminat Sınırlaması

A. Hiçbir durumda, İBB, doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçsal veya özel zararlardan (sınırlama olmaksızın, kullanım kaybı, zaman veya veri kaybı, hizmetin aksaması, ticari kayıp, kâr veya tasarruf kaybı veya bilgisayar yazılım veya donanım maliyeti dahil) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Hiçbir durumda İBB, hatalı verilerin veya Verilerin içerdiği bilgilerin yol açtığı kayıp veya zararlardan üçüncü tarafların talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir talepten sorumlu tutulamaz.

B. TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARININ İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, VERİYİ VEYA TÜRETİLMİŞ ÇALIŞMAYI KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR, KAYIP, HASAR VB. YAŞANABİLECEK HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUMDAN, HİÇBİR ŞEKİLDE İBB’NİN SORUMLU TUTULMAYACAĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

C. KULLANICI İŞ BU PLATFORMUN SUNDUĞU HİZMETLERDEN DOLAYI HAFİF KUSUR NETİCESİNDE OLUŞMUŞ BULUNAN ZARARLARDAN VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA FAALİYET GÖSTEREN YARDIMCI KİŞİLERİN TÜM ZARARLARINDAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

VII. Diğer Koşulların Kabulü
Bazı Verilerde, bu Verileri içeren dosyada veya bu Verilere erişilen sayfada belirtilen ek hüküm ve koşullar olabilir. Bu tür ek hüküm ve koşullara uymak zorunda olduğunuzu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

İBB birimleri, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketleri, İBB Açık Veri Portalı'nda bulunan verilerin yetkili kaynaklarıdır. Bu birimler, veri kalitesinden sorumludur ve Web Sitesinden erişilen veri kümelerinin ve akışların sürüm kontrolünü yapmaktan sorumludur.

Veriler her zaman güncellenebilir, düzeltilebilir, üzerine yazılabilir ve / veya yenilenebilir. Beklenen güncelleme sıklığı, Web Sitesinde yayınlanan verilerde belirtilebilecektir. Veri kümelerinin eski sürümleri saklanmayacaktır.

VIII. Genel Hükümler

A. Bu Kullanım Koşulları, yasalar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

B. Bu Kullanım Koşullarında herhangi bir değişiklik veya herhangi bir haktan feragat etmek, Siz ve İBB tarafından imzalanmış yazılı bir araç haricinde geçerli olmayacaktır.

C. Bu Kullanım Koşulları, bu konu ile ilgili olarak Siz ve İBB arasındaki tüm anlaşmayı ve anlamayı içerir ve önceki tüm anlaşmaların, anlamaların ve beyanların yerine geçer ve bunların yerini alır. Hiçbir durumda, İBB tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe hiçbir ek şart veya koşul geçerli olmayacaktır.

D. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılması durumunda, geri kalan hükümler yine de tam olarak yürürlükte kalacaktır.

E. İBB, bu Kullanım Koşullarını, yapılan değişiklikler hakkında bu sayfada bildirimde bulunarak değiştirebilir. Herhangi bir değişiklik, aksi belirtilmedikçe, yayınlandıktan sonra geçerlidir.

F. İBB, bu Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir yasal hakkı veya hukuk yolunu kullanmazsa veya uygulamazsa (veya İBB'nin herhangi bir geçerli yasa kapsamında fayda sağladığı), bunun İBB'nin resmi feragat etmesi anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların ya da telafilerin yine de İBB'nin kullanımına açık olacağını kabul etmiş sayılırsınız. Bu haklar ya da telafiler yine de Şehir tarafından kullanılabilecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, yalnızca İBB, imzalı bir yazıda, belirtilen bir hükümden açıkça feragat ettiğini belirtirse geçerli olacaktır.