yonetisim

Yönetişim

Takipçiler

1

Veri Setleri

30

Yönetişim

Akıllı Şehirler, klasik hizmet veren belediye, hizmet alan vatandaş ve farklı farklı uzmanlıklara odaklanan, bağımsız hareket eden ve içine kapanık hizmet birimleri (dikey silolar) anlayışıyla yetinmeyip, yenilikçiliği desteklemek için çıtayı daha yukarı koyarlar. Akıllı Şehir kamudan, özel sektörden, STK’lardan ve vatandaşlardan oluşan çok paydaşlı bir yapıdır. Akıllı şehir paydaşları bir vücudun hayati organları gibi damarlarla birbirlerine bağlı olmalıdır. İnsan vücudunda kan nasıl dolaşıyorsa bu damarlarda da veri özgürce dolaşmalıdır. Bir paydaşın ürettiği veriyi diğer bir paydaş kullanarak daha ileri bir hizmet üretebilmelidir. Bilhassa, yenilikçi fikirleri ile şehrinin gelişimine katkıda bulunmak isteyen bir vatandaş kendi bütçesi ve sınırlı imkânlarıyla kısıtlanmadan, fikrini projeye dönüştürürken ihtiyaç duyduğu verilere erişmesinin önü açılacaktır.