enerji-hizmetleri

Enerji

Takipçiler

10

Veri Setleri

24

Enerji

Fosil yakıtlara olan bağımlılık, yetersiz yenilenebilir enerji yatırım stratejisi, enerji sektörü paydaşları arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği, elektrikli araç konusundaki teşviklerin ve altyapının zayıf olması ve elektrik üretiminde dışa aşırı bağımlılık ise İstanbul’un enerji alanında geliştirmesi gereken noktalar olarak belirlenmiştir. Bu nedenle İstanbul enerji stratejisi iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması, bölgesel politik belirsizliklerden kaynaklanan enerji arzının sekteye uğraması ve altyapı gelişim hızını zorlayan nüfus artışına dikkat edilerek oluşturmuştur. Buna bağlı olarak akıllı şebekelerin ve yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi ile sera gazı salınımlarının azalması ve enerji verimliliğinin arttırılması ana strateji olarak belirlenmiştir. Akıllı şebeke teknolojisi, enerji üretimini ve arzını kullanıcı tüketimine uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. Akıllı binalar, özellikle ofis ortamları; aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerini kontrol ederek enerji arzı ve tüketimini dengeleyerek akıllı şebeke için akıllı şebeke teknolojilerinin gelişmesinde olanak sağlayabilir.