cevre-hizmetleri

Çevre

Takipçiler

9

Veri Setleri

62

Çevre

15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 2,5 milyon m³’ten fazla su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da bütünleşik su yönetimi sağlanmaktadır. Şehir altyapısının planlaması açısından; yağmur suyundan daha fazla istifade ederek, kayıp kaçak kullanımını azaltma konularında üretilecek akıllı şehir uygulamaları iyi birer kazanım olacaktır. Çevresel izleme ve kontrol ile ilgili mevzuatların yapılandırılması ve akıllı sistemlerin kullanılması ile kaynak verimliliği sağlanabilecektir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılma çalışmalarıyla birlikte şehrin; nesilleri küresel ölçekte yok olma tehlikesi yaşayan bitkilerin korunmasına yönelik gelişim alanı bulunmaktadır. İstanbul Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşa çalışmaları devam etmektedir. Artan trafik yoğunluğu ve kentsel dönüşüm çalışmaları kaynaklı hava kalitesi izleme süreçlerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu gözlenmiştir.