Sık Sorulan Sorular

Açık veriler, herkes tarafından serbestçe kullanılabilen, yeniden kullanılabilen ve yeniden dağıtılabilen, en fazla aynı şekilde nitelik ve paylaşım gereksinimine bağlı olarak makine tarafından okunabilen verilerdir. Açık veri, “herkesin ücretsiz ve özgürce erişebileceği, kullanabileceği, dağıtılabileceği ve değerler üretebileceği” veridir. Verilerin makine tarafından okunabilir biçimde, toplu olarak ve açık lisanslı bir şekilde bulunması gerekir. Açık verinin temel özellikleri: Kullanılabilirlik ve Erişim: Veri bir bütün olarak, yeniden üretim maliyetini aşmayacak şekilde, tercihen internet üzerinden indirilebilir ve uygun bir biçimde mevcut olmalıdır. Tekrar Kullanım ve Yeniden Dağıtım: Veri, diğer veri kümeleri ile karıştırılarak kullanılması dahil olmak üzere, yeniden kullanıma ve yeniden dağıtılmaya izin veren şartlar altında sağlanmalıdır. Evrensel Katılım: Veri, kişilere veya gruplara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmadan herkes için kullanılabilir ve dağıtılabilir olmalıdır. Sadece o alana ait ham veri kaynakları değil, verilerin herkesin kullanımına açılmasıyla, etkileşimli bir ekosistem oluşturulabilecektir. Bu sayede; veriyi açık olarak sunan yayıncılar ile kamu kurumları arasında iletişim ve karşılıklı katkılar artabilecek; şeffaflık, teknolojik yenilik, kamu hizmeti vb. açık veriler sayesinde birçok kazanım farklı kurum veya kuruluşlarca elde edinilebilir. Açık veriler çeşitli planlamalarda, devlet veya kurum politikaların geliştirilmesinde, yeni teşvik mekanizmaları geliştirilmesinde ve olası yeni işbirliklerinin oluşturulmasında, yeni süreçlerin geliştirilmesinde, hantal devlet yapılarının iyileştirilmesinde kullanılabilir. Kamuya ait verilerin açık olarak yayınlanmasındaki en önemli motivasyon nedenlerini; şeffaflık; etkinlik ve verimlilik; girişimcilik ve rekabetçilik olarak sıralayabiliriz.Kamu verileri açık olarak yayınlandığında, kamu kaynaklarının nasıl harcandığı konusunda herkes bilgi sahibi olabilmektedir. Bu da şeffaflığı ve kamu yönetimi açısından hesap verilebilirliği artırmaktadır. Yine kamu verilerinin açık olarak yayınlanması ile kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin arttığı bilinmektedir. Çünkü kaynak israfları daha kolay gözlenmekte, harcama öncelikleri daha kolay belirlenebilmekte ve gerekli düzeltmeler daha hızlı yapılabilmektedir. Son olarak, kamu verilerinin açık yayınlanması girişimcilik ve rekabetçiliği artırmaktadır. Veri doğru zamanda ve doğru yöntemle işlenirse gerekli faydayı ortaya çıkarır. Verinin hiç işlenmemesi veya bürokratik engeller sebebiyle geç işlenmesi durumunda veri bayatlar; anlamını yitirir. Tüm bu sorunların önüne geçmek adına, verilerin paylaşımı için standart kılavuzların geliştirilmesi, veri paylaşımının faydalarıyla ilgili bilincin artırılması ve farkındalığın oluşturulması, deneyimlerin kurumlar arasında aktarılabildiği platformların kurulması, anonimleştirme gibi süreçlerin maliyetlerini düşürmek için işbirliği içerisinde ortak altyapıların kurulması sağlanmalıdır.
Veri setleri, kategoriler ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren ilgili bilgi kümelerinin koleksiyonlarıdır. 
”Açık format” verinin herhangi bir parasal maliyet ödemeden, ücretli bir araç olmadan okunabilmesi, verinin birlikte çalışılabilirlik (interoperability) özelliklerine sahip olması demektir. Açık veride verinin “açık formatta” olması beklenir.
Daha bilinçli bir kamuoyu oluşturma, müşteri hizmetlerini geliştirme, verimlilikleri artırma, vatandaşlardan katma değerli faydalar elde etme ve şeffaf yönetim çabasının bir parçası olarak, İBB tarafından açık veriler sunulmaktadır.
İBB, KVKK gereği bilgi ve gizlilik yasalarına uymakla yükümlüdür ve sadece kamuya açık verileri yayınlayacaktır.
Hayır - Bazı veriler gizlilik ve gizlilik yasalarına, bazıları ise verileri paylaşmamızı engelleyen diğer taraflarla yasal sözleşmelere ve anlaşmalara tabidir. Bu bilgiler yalnızca İBB tarafından kullanımda kalacaktır.
İBB bünyesinde oluşturulmuş olan Büyük Veri ortamındaki verilerden gizli özelliği taşımayanlar, kişisel veri barındırmayanlar ve veri sahiplerinin açık veri olması konusunda uzlaştıkları veriler ile ilgili birimlerden gelen yayınlanmasında sakınca olmayan "kamusal" veriler seçilir. Veriler seçilirken vatandaş istekleri de göz önünde bulundurulur. İlk veri kümeleri, makine tarafından okunabilir biçimde bulunan ve gizlilik kısıtlamaları olmayan katmanlardan oluşur. Sonraki sürümler aynı standartları karşılayacaktır. Önceden dahili amaçlar için toplanan veya yüksek talep gören bilgiler önceliklidir. 
İBB Açık Veri Portalı'nda, açık dosya formatlarından olan xlsx, csv, pdf, xml, kml formatlarında yayınlanan veriler mevcuttur.
Her bir veri setinin güncelleme sıklığı ilgili metadata dosyasında mevcuttur. Veriler, personel kısıtlamaları ve yeni bilgilerin elde edilebilirliğine bağlı olarak düzenli olarak güncellenmektedir. Kritik veri setleri bilgi değiştikçe sürekli olarak korunurken, diğerleri rutin bir programda güncellenmektedir.
İBB Açık Veri Bülten Üyeliği geliştirilmekte olup; tamamlanınca siteden üye olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
https://data.ibb.gov.tr/contact adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Veri kümelerine erişerek, İBB Açık Veri Lisansı'nı ve Kullanım Koşullarını otomatik olarak kabul etmiş olursunuz. Lütfen İBB Açık Veri Lisansı'nı ve Kullanım Koşulları'nı inceleyiniz. https://data.ibb.gov.tr/license adresinden öğrenebilirsiniz.
Veri kümelerine erişerek, İBB Açık Veri Lisansı'nı ve Kullanım Koşullarını otomatik olarak kabul etmiş olursunuz. Lütfen İBB Açık Veri Lisansı'nı ve Kullanım Koşulları'nı inceleyiniz. https://data.ibb.gov.tr/license adresinden öğrenebilirsiniz.
https://data.ibb.gov.tr/contact adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir veri kataloğu katmanına tıkladığınızda, söz konusu veri kümesinin bilgisiyle ilgili geçerli ilgili kişiyi listeleyen kısa bir meta veri girişi vardır.
https://data.ibb.gov.tr/contact adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz
https://data.ibb.gov.tr/contact adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz
Uygulama Programlama Arabirimleri (API'ler), yazılımın bir veri kümesiyle nasıl etkileşim kurabileceğine ilişkin bir dizi kural ve talimattır. API'ler, genellikle bir veri kümesindeki bilgilere erişme esnekliğine izin verir, böylece kullanıcılar yalnızca bilgilerin belirli ve alakalı bir alt kümesini seçebilir. API'ler genellikle gerçek zamanlı olarak güncellenen veri kümelerine bağlanır.
İBB Açık Veri Portalında, anahtar sözcükle arama yapmak ve / veya kuruluşa, katalog türüne, etiketlere, konuya veya dosya biçimine göre göz atmak için «Veri Setini Arayın» kutusunu kullanabilirsiniz .
Geliştirdiğiniz uygulamaların GitHub linkini bize https://data.ibb.gov.tr/tr/contact adresinden iletmenizi rica ederiz. Yazılım geliştirme ekibimiz tarafından incelendikten sonra portalde yakında yayınlanması planlanan Uygulama Galerisi bölümünde yer alacaktır.
Evet, bu konuda sizi teşvik ediyoruz. Lütfen bize uygulamanızın GitHub URL'ini gönderin; incelendikten sonra geliştirilmekte olan Uygulama Galerisi'ne eklenecektir.
Açık veri portalinde paylaşılan verinin metada dosyasında ilgili verinin sahibi ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.
Açık haritalar, İBB'nin vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere coğrafi konum verilerini, hizmetlerini ve uygulamalarını bir araya getirir. İBB Açık Veri Portalı sayesinde vatandaşlar, mekansal verilerin zenginliğini keşfedebilirler. Açık haritalarda bulunan coğrafi veri ve hizmetler İBB Açık Veri Lisansı altında sunulmaktadır ve haritalar, izin verilen araştırma, uygulama geliştirme veya diğer amaçlarınızı desteklemek için kullanılabilir.
Açık Haritalar'da bulunan coğrafi verilerin türü genellikle "Coğrafi veri" olarak adlandırılır. Bir sokak adresi, kasaba, il veya kıyı şeridi, dağ veya nehir gibi herhangi bir coğrafi özellik gibi bir haritadaki bir konuma bağlanabilen verilerdir. Lokasyonla bağlantılı veriler planlama, yatırım ve yönetim faaliyetleri için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Mekansal veriler de üretkenliği ve yeniliği artırmakta giderek artan bir rol oynamaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), mekansal verileri depolamak, yönetmek, analiz etmek ve yaymak için kullanılan yazılımları, uygulamaları ve metodolojileri içerir.
İBB Açık Veri Portalı Forum bölümü geliştirilmektedir; tamamlanınca buradan görüş, öneri, yorum, blog post'ları vb. paylaşılabilecektir.
İBB Açık Veri Portalı Forum bölümü geliştirilmektedir; tamamlanınca buradan görüş, öneri, yorum, blog post'ları vb. paylaşılabilecektir.
Comma Separated Values (CSV) – Virgülle Ayrılmış Değerler dosyası, bir veri listesi içeren düz metin dosyasıdır. Bu dosyalar genellikle farklı uygulamalar arasında veri alışverişinde kullanılır. Veritabanları genellikle CSV dosyalarını destekler. .csv formatı bir açık veri formatıdır. .csv dosya biçimindeki kaynaklar , sütunlardaki virgülle (,) ayrılmış bir tablodaki verileri temsil etmek için kullanılan basitleştirilmiş açık biçimde bir belge türüdür. Metin veya virgül içeren alanlar tırnak işareti (“) ile kapatılmalıdır.
İBB Açık Veri Portalı Kullanım Kılavuzu oluşturulmaktadır; tamamlanınca sitede yayınlanacaktır.
İBB Açık Veri Kataloğu oluşturulmaktadır; tamamlanınca sitede yayınlanacaktır.
İBB Açık Veri Portalı herkesin kullanımına açıktır. Açık Veri kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için https://data.ibb.gov.tr/tr/privacy adresine bakabilirsiniz.
İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Telefon: 0212 449 44 05
https://data.ibb.gov.tr/contact adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İBB Açık Veri Portalı'na üye olup, giriş yaptıktan sonra https://data.ibb.gov.tr/tr/datarequest/new adresinden veri isteğinizi bize iletebilirsiniz. Açık Veri ekibimiz talebinizi takip edecektir; ancak ilgili birimlerin yeni veri toplama taleplerinizi kolaylaştırmak için iş yöntemlerini değiştirmeleri gerekmeyeceğini unutmayınız.
İBB Açık Veri Portalı'na üye olup, giriş yaptıktan sonra https://data.ibb.gov.tr/tr/datarequest/new adresinden veri isteğinizi bize iletebilirsiniz. Açık Veri ekibimiz talebinizi takip edecektir; ancak ilgili birimlerin yeni veri toplama taleplerinizi kolaylaştırmak için iş yöntemlerini değiştirmeleri gerekmeyeceğini unutmayınız.
https://data.ibb.gov.tr/tr/user/reset adresinden şifrenizi yenileyebilirsiniz.
İBB Açık Veri Portalı'nı, İBB Sosyal Medya Hesaplarını takip ederek haberdar olabilirsiniz.
Kurumda saklanan hassas veri içeren (kişisel veri vb.) herhangi bir veri seti açık veri portalında yayınlanmayacaktır.
İBB Açık Veri Portali sürekli yeni veri setleriyle güncellenmeye devam edecektir.
Detaylı bilgiyi https://data.ibb.gov.tr/tr/privacy ve https://data.ibb.gov.tr/license adreslerinden öğrenebilirsiniz.
https://data.ibb.gov.tr/contact adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından işletilmektedir.