{"odata.metadata": "FIXME", "value": [{"_id":1,"Yil":"2016.0","Uretime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":null,"Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":545780338,"Yolluklar":5052350,"Gorev Giderleri":62550625,"Hizmet Alimlari":3288660708,"Temsil Ve Tanitma Giderleri":4001000,"Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim Bakim Ve Onarim Giderleri":54391600,"Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri":55004100,"Tedavi Ve Cenaze Giderleri":null},{"_id":2,"Yil":"2017.0","Uretime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":null,"Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":540763944,"Yolluklar":6082883,"Gorev Giderleri":80418200,"Hizmet Alimlari":3856369690,"Temsil Ve Tanitma Giderleri":3900000,"Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim Bakim Ve Onarim Giderleri":79349275,"Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri":50543250,"Tedavi Ve Cenaze Giderleri":null},{"_id":3,"Yil":"2018.0","Uretime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":1001000,"Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":544166081,"Yolluklar":6275352,"Gorev Giderleri":109455885,"Hizmet Alimlari":4159790842,"Temsil Ve Tanitma Giderleri":4300000,"Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim Bakim Ve Onarim Giderleri":114279890,"Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri":46658950,"Tedavi Ve Cenaze Giderleri":null},{"_id":4,"Yil":"2019.0","Uretime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":1000,"Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":638913225,"Yolluklar":7004350,"Gorev Giderleri":114287150,"Hizmet Alimlari":5058843950,"Temsil Ve Tanitma Giderleri":7850000,"Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim Bakim Ve Onarim Giderleri":134664125,"Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri":71444000,"Tedavi Ve Cenaze Giderleri":1000},{"_id":5,"Yil":"2020.0","Uretime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":null,"Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme Alimlari":751930000,"Yolluklar":5268000,"Gorev Giderleri":113889000,"Hizmet Alimlari":6248959000,"Temsil Ve Tanitma Giderleri":7450000,"Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim Bakim Ve Onarim Giderleri":207706000,"Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri":6576000,"Tedavi Ve Cenaze Giderleri":47000}]}