trips.csv

Veri Adresini Kopyala

Güzergâh üzerinde yer alan tüm sefer bilgilerini içerir. İçerisinde rotalar, bir veya daha fazla rota için hizmetin mevcutluk durumu, yolculuk için seyahat yönleri, tekerlekli sandalye erişilebilirliği, bisikletlere izin durumu gibi parametreleri barındırır.

Bu kaynak görünümü şuan uygun değil. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kaynak indir

Veri Sözlüğü

Kolon Tip Etiket Açıklama
route_id text Rota ID

TR: Bir rotayı tanımlar.

EN: Identifies a route.

service_id text Servis ID

TR: Bir veya daha fazla rota için hizmetin mevcut olduğu bir dizi tarihi tanımlar.

EN: Identifies a set of dates when service is available for one or more routes.

trip_id text Gezi ID

TR: Bir geziyi tanımlar.

EN: Identifies a trip.

trip_headsign text Tabelada Görünen Metin

TR: Yolcuların gideceği yeri belirten tabelada görünen metindir.

EN: Text that appears on signage identifying the trip's destination to riders.

trip_short_name text Halka Açık Metin

TR: Halka açık metindir. Örneğin banliyö tren seferleri için tren numaralarını belirlemek için binicilere yapılan geziyi tanımlamak için kullanılır.

EN: Public facing text used to identify the trip to riders, for instance, to identify train numbers for commuter rail trips.

direction_id text Seyahat Yönü

TR: Bir yolculuk için seyahat yönünü gösterir. Bu alan yönlendirmede kullanılmaz; zaman tablolarını yayınlarken gezileri yöne göre ayırmanın bir yolunu sağlar. Geçerli seçenekler şunlardır;

0- Tek yönde seyahat (örneğin giden seyahat).

1- Ters yönde hareket (örn. İçeri doğru hareket).

EN: Indicates the direction of travel for a trip. This field is not used in routing; it provides a way to separate trips by direction when publishing time tables. Valid options are:

0 - Travel in one direction (e.g. outbound travel).

1 - Travel in the opposite direction (e.g. inbound travel).

block_id text Blok ID

TR: Gezinin ait olduğu bloğu tanımlar. Bir blok, tek bir seferden veya aynı araç kullanılarak yapılan, paylaşılan hizmet günleri ve ile tanımlanan birçok ardışık yolculuktan oluşur.

EN: Identifies the block to which the trip belongs. A block consists of a single trip or many sequential trips made using the same vehicle, defined by shared service days and block_id. A block_id can have trips with different service days, making distinct blocks.

shape_id text Şekil ID

TR: Bir yolculuk için aracın seyahat yolunu tanımlayan jeo-uzamsal bir şekli tanımlar.

EN: Identifies a geospatial shape that describes the vehicle travel path for a trip.

wheelchair_accessible text Tekerlekli Sandalye Erişimi

TR: Tekerlekli sandalye erişilebilirliğini gösterir. Geçerli seçenekler şunlardır;

0 veya boş - Yolculuk için erişilebilirlik bilgisi yok.

1- Bu özel yolculukta kullanılan araç, tekerlekli sandalyede en az bir sürücüyü ağırlayabilir.

2- Bu yolculukta tekerlekli sandalye kullanan hiç kimse ağırlanamaz.

EN: Indicates wheelchair accessibility. Valid options are:

0 or empty - No accessibility information for the trip.

1 - Vehicle being used on this particular trip can accommodate at least one rider in a wheelchair.

2 - No riders in wheelchairs can be accommodated on this trip.

bikes_allowed text Bisiklet İzni

TR: Bisikletlere izin verilip verilmediğini gösterir. Geçerli seçenekler şunlardır;

0 veya boş - Yolculuk için bisiklet bilgisi yok.

1- Bu özel yolculukta kullanılan araca en az bir bisiklet yerleştirilebilir.

2- Bu yolculukta bisiklete izin verilmiyor.

EN: Indicates whether bikes are allowed. Valid options are:

0 or empty - No bike information for the trip.

1 - Vehicle being used on this particular trip can accommodate at least one bicycle.

2 - No bicycles are allowed on this trip.

Ek Bilgiler

Alan Değer
Verinin en son güncellenme tarihi 29 Aralık, 2020
Metadatanın en son güncellenme tarihi 29 Aralık, 2020
Oluşturulma tarihi 29 Aralık, 2020
Format text/csv
Lisans İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı
İndirme Sayısı 1
Oluşturma Tarihi 11 Ay Önce
Datastore Aktifliği Evet
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir Hayır
Datastore Load Complete Hayır
Format Csv
Görünümü Var Evet
Id Dcee1700-E59f-4a5f-8009-F602045a4507
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi 11 Ay Önce
Mime Tipi Text/csv
Aynı Alan Adında Evet
Veri Seti Id'si 121a9892-7945-419a-9b89-49f6083926df
Pozisyon 7
Değişim Id'si Effe9e70-32b6-43f3-Bc80-0810675b01e5
Boyut 111,4 Kib
Durum Aktif
Url Tipi Yükleme