frequencies.csv

Veri Adresini Kopyala

Güzergâhlardaki değişen servislere ait zaman bilgilerini, aradaki süre farklarını içerir. İçerisinde ilk araçların ilk duraklardan ayrıldığı saatler, yolculuk için servis türlerini ve belirtilen hizmet sürelerinin geçerli olduğu yolculuk bilgileri gibi parametreleri barındır.

Bu kaynak görünümü şuan uygun değil. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kaynak indir

Veri Sözlüğü

Kolon Tip Etiket Açıklama
trip_id text Yolculuk ID

TR: Belirtilen hizmet süresinin geçerli olduğu bir yolculuğu tanımlar.

EN: Identifies a trip to which the specified headway of service applies.

start_time text İlk Aracın Seyahat Başlangıç Saati

TR: İlk aracın, seyahatin ilk durağından belirtilen mesafeyle ayrıldığı saati tanımlar.

EN: Time at which the first vehicle departs from the first stop of the trip with the specified headway.

end_time text Seyahat Bitiş Saati

TR: Yolculuğun ilk durağında servisin farklı bir hızla değiştiği (veya durduğu) zaman bilgisini içerir.

EN: Time at which service changes to a different headway (or ceases) at the first stop in the trip.

headway_secs text Aynı Duraktan Kalkışlar Arasındaki Süre

TR: Start_time ve end_time ile belirtilen zaman aralığı boyunca, yolculuk için aynı duraktan kalkışlar arasındaki saniye cinsinden süre bilgisini içerir. Aynı yolculuk için birden fazla geçişe izin verilir, ancak çakışmayabilir. Yeni ilerleme yolları, bir önceki yolun bittiği anda başlayabilir.

EN: Time, in seconds, between departures from the same stop (headway) for the trip, during the time interval specified by start_time and end_time. Multiple headways for the same trip are allowed, but may not overlap. New headways may start at the exact time the previous headway ends.

exact_times text Yolculuk Servis Türü

Bir yolculuk için servis türünü gösterir. Geçerli seçenekler şunlardır;

0 veya boş - Frekans tabanlı geziler.

1 - Gün boyunca aynı ilerleme hızına sahip programa dayalı geziler. Bu durumda, end_time değeri, istenen son yolculuk start_time değerinden büyük, ancak istenen son yolculuk start_time + headway_secs değerinden küçük olmalıdır.

EN: Indicates the type of service for a trip. See the file description for more information. Valid options are:

0 or empty - Frequency-based trips.

1 - Schedule-based trips with the exact same headway throughout the day. In this case the end_time value must be greater than the last desired trip start_time but less than the last desired trip start_time + headway_secs.

Ek Bilgiler

Alan Değer
Verinin en son güncellenme tarihi 29 Aralık, 2020
Metadatanın en son güncellenme tarihi 29 Aralık, 2020
Oluşturulma tarihi 29 Aralık, 2020
Format text/csv
Lisans İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı
İndirme Sayısı 0
Oluşturma Tarihi 11 Ay Önce
Datastore Aktifliği Evet
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir Hayır
Datastore Load Complete Hayır
Format Csv
Görünümü Var Evet
Id A4c86ce6-64da-41e2-9584-5d83b5fb895c
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi 11 Ay Önce
Mime Tipi Text/csv
Aynı Alan Adında Evet
Veri Seti Id'si 121a9892-7945-419a-9b89-49f6083926df
Pozisyon 2
Değişim Id'si C1d39029-9143-4d26-A748-7f061ce0f58f
Boyut 74,4 Kib
Durum Aktif
Url Tipi Yükleme