Diğer bilgiler

Kaynak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Güncelleyen

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

16 Şubat 2021, 15: 59 (+03)

Oluşturulma tarihi

17 Ağustos 2020, 16: 25 (+03)

Açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geliştirilen Merkezi Dağıtım Sistemi MEDAS, farklı konulardaki istatistiki verilerin tek bir dağıtım kanalından karşılaştırmalı olarak sunulabilmesini sağlayan bir yazılım projesidir. Bu veri seti ilgili adrese ulaşılmasını sağlamaktadır.

Veri ve Kaynaklar
  • Nüfus Bilgileri Popüler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geliştirilen Merkezi Dağıtım Sistemi...
  • MedasKullanımKitapçığı.pdf TUİK Merkezi Dağıtım Sistemi (MEDAS) kullanım kitapçığıdır.