Diğer bilgiler

Yazar

Metro İstanbul

Güncelleyen

Metro İstanbul

Son Güncelleme Tarihi

4 Nisan 2022, 12: 11 (+03)

Oluşturulma tarihi

22 Haziran 2021, 15: 49 (+03)

Açıklama

Bu veri kümesi aracılığıyla Metro İstanbul hat bilgisi listesi, hat yön bilgisi listesi, hat ıd'sine göre yön bilgisi listesi ve hat id'si ve istasyon ıd'sine göre yön bilgisi listesine erişilebilmektedir.

Veri ve Kaynaklar
  • Metro İstanbul Web Servisleri Yardım Sayfası Popüler Bu bağlantı Metro İstanbul'a ait web servislerin yardım sayfasını içerir.
  • Metro İstanbul Hat Bilgisi Listesi Popüler Bu web servis Metro İstanbul hat bilgilerinin listesini döndürür.
  • Metro İstanbul Hat Yön Bilgisi Listesi Popüler Bu web servis Metro hatlarına ait yön bilgilerinin listesini döndürür. (Örn:...
  • Metro İstanbul Hat Id'sine Göre Yön Bilgisi ... Popüler Bu web servis hat Id'sine göre yön bilgisinin listesini döndürür.
  • Metro İstanbul Hat Id'si ve İstayon Id'sine ... Popüler Bu web servis hat Id'si ve istasyon Id'sine göre yön bilgisi listesini döndürür.
  • Metro İstanbul Raylı Sistem Grup Listesi Popüler Bu web servis raylı sistemlere ait hatların grup listesini döndürür.