Ek Bilgiler

Yazar

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Güncelleyen

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

26 Nisan 2023, 10: 41 (+03)

Oluşturulma tarihi

4 Kasım 2021, 10: 58 (+03)

Açıklama

Bu veri seti İstanbul'un 2050 yılına kadar olan nüfus tahminleri verisini içermektedir.

Yayınlanan tablo İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 gün ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Raporunda yer almaktadır. 15.06.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanan bu plan meriyetini korumaktadır. Bu planın raporunda yer alan nüfus projeksiyonu tablosudur. Plan güncellendiğinde verilerde güncellenecektir.

Veri ve Kaynaklar
  • İstanbul için Yıllara Göre Nüfus Projeksiyon ... Popüler Bu veri seti, İstanbul'un 2050 yılına kadar olan nüfus tahminlerine ilişkin...