Ek Bilgiler

Yazar

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Güncelleyen

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

4 Nisan 2022, 11: 44 (+03)

Oluşturulma tarihi

2 Aralık 2021, 13: 27 (+03)

Açıklama

Bu veri kümesi İstanbul Ulaşım Modeli aracılığı ile üretilmiş olan zirve saat türel dağılım oranlarını içermektedir.

İstanbul Ulaşım Modeli; İstanbul’un ulaşım hareketliliğini simüle eden matematiksel bir modeldir. Bu model ile mevcut ulaşım sisteminin performansı tespit edilebileceği gibi hedef yılındaki ulaşım talebinin nasıl olacağı ve bu talebin nasıl karşılanacağına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu anlamda İstanbul Ulaşım Modelinde kentin tamamını kapsayan 540 trafik analiz bölgesi oluşturulmuş ve her bir bölge için sosyo-ekonomik ve demografik veriler(nüfus, çalışan sayısı, istihdam, öğrenci sayısı, otomobil sayısı vb.) ile matematiksel modeller yardımıyla ulaşım talebi(tür bazlı) hesaplanmıştır.

Modelde 2012 yılı Ulaşım Hane Halkı Anketleri verilerinden faydalanılmıştır.

Veri ve Kaynaklar
  • 2020 Yılı İstanbul Ulaşım Modeli Zirve Saat ... Bu veri kümesi İstanbul Ulaşım Modeli aracılığı ile üretilmiş olan zirve saat...