Diğer bilgiler

Kaynak

Ulaşım Daire Başkanlığı

Yazar

Ulaşım Daire Başkanlığı

Güncelleyen

Ulaşım Daire Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

11 Şubat 2020, 15: 26 (+03)

Oluşturulma tarihi

15 Ocak 2020, 09: 13 (+03)

Açıklama

Hanehalkı araştırmaları, ulaştırma planlamasının en temel araştırmasını oluşturmaktadır. Hanehalkı araştırmalarında deneklerin yolculuklarına ait detaylı bilgileri içermektedir. Yapılan yolculukların önceden belirlenmiş zon sistemine göre başlangıç ve bitiş zonlarının derlenerek, gözlem yılı yolculuk matrisinin doğru bir temsiliyetle oluşturulması bu anketin önemli amaçlarından birisidir.

ISTANBUL TRANSPORTATION MASTER PLAN HOUSEHOLD SURVEY

Household surveys constitute the most basic research of transportation planning. It contains detailed information about the journeys of the subjects in household surveys. Compiling the start and end zones according to the predetermined zone system of the journeys, and creating the observation of journeys by year matrix with correct representation, is one of the important objectives of this survey.

Veri ve Kaynaklar
  • İstanbul Ulaşım Ana Planı Hanehalkı ... Hanehalkı araştırmaları, ulaştırma planlamasının en temel araştırmasını...
  • İstanbul Ulaşım Ana Planı Hanehalkı ... Popüler Hanehalkı araştırmaları, ulaştırma planlamasının en temel araştırmasını...