Ek Bilgiler

Yazar

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Güncelleyen

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

18 Mayıs 2023, 13: 17 (+03)

Oluşturulma tarihi

15 Ocak 2020, 09: 11 (+03)

Açıklama

İstanbul Lojistik Ana Planı İşi Kapsamında Araç Sayımına Yönelik Saha Çalışması Yapılarak Veri Alımı Hizmeti İşinin amacı, İstanbul’un lojistik hareketliliğine dair elde edilecek verilerle İSTLAP’a bilimsel altlık oluşturmaktır. Çalışmada Teknik Şartname ile lokasyonları belirlenen lojistik odaklarda, perde-kordonlarda trafik sayımı ve anketler gerçekleştirilmiştir.

Bu şekilde İstanbul’un lojistik altyapısının kente ve kentlilere olan sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik etkileri belirlenerek tespit edilen sorunların çözümüne yönelik strateji ve öneriler geliştirilecektir. Kısa, orta ve uzun dönemli oluşturulacak eylem planlarıyla bir yandan sağlıklı mekânsal gelişim sağlanırken diğer yandan İstanbul Ulaşım Ana Planı’na entegre bir gelişim sağlanacaktır

Veri ve Kaynaklar
  • İstanbul Odak Noktaları Saha Araştırması ... İstanbul Lojistik Ana Planı İşi Kapsamında Araç Sayımına Yönelik Saha...
  • İstanbul Odak Noktaları Saha Araştırması ... İstanbul Lojistik Ana Planı İşi Kapsamında Araç Sayımına Yönelik Saha...