Diğer bilgiler

Kaynak

Ulaşım Daire Başkanlığı

Yazar

Ulaşım Daire Başkanlığı

Güncelleyen

Ulaşım Daire Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

11 Şubat 2020, 15: 25 (+03)

Oluşturulma tarihi

15 Ocak 2020, 09: 11 (+03)

Açıklama

İstanbul Lojistik Ana Planı İşi Kapsamında Araç Sayımına Yönelik Saha Çalışması Yapılarak Veri Alımı Hizmeti İşinin amacı, İstanbul’un lojistik hareketliliğine dair elde edilecek verilerle İSTLAP’a bilimsel altlık oluşturmaktır. Çalışmada Teknik Şartname ile lokasyonları belirlenen lojistik odaklarda, perde-kordonlarda trafik sayımı ve anketler gerçekleştirilmiştir.

Bu şekilde İstanbul’un lojistik altyapısının kente ve kentlilere olan sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik etkileri belirlenerek tespit edilen sorunların çözümüne yönelik strateji ve öneriler geliştirilecektir. Kısa, orta ve uzun dönemli oluşturulacak eylem planlarıyla bir yandan sağlıklı mekânsal gelişim sağlanırken diğer yandan İstanbul Ulaşım Ana Planı’na entegre bir gelişim sağlanacaktır.

ISTANBUL FOCAL POINTS FIELD RESEARCH SYNTHESIS REPORT

Contains a field study for the vehicle count within the scope of Istanbul Logistics Master Plan Business. The purpose is to create a scientific base for ISTLAP with the data obtained regarding the logistics mobility of Istanbul. In the study, traffic counts and surveys were carried out, as determined by the technical specifications document.

In this way, the social, economic, political and technological effects of the logistics infrastructure of Istanbul on the city and the citizens will be determined and strategies and suggestions will be developed for the solution of the problems identified. With the short, medium and long term action plans. On the one hand, healthy spatial development will be provided, while on the other hand, an integrated development will be achieved in the Istanbul Transportation Master Plan.

Veri ve Kaynaklar
  • İstanbul Odak Noktaları Saha Araştırması ... İstanbul Lojistik Ana Planı İşi Kapsamında Araç Sayımına Yönelik Saha...
  • İstanbul Odak Noktaları Saha Araştırması ... İstanbul Lojistik Ana Planı İşi Kapsamında Araç Sayımına Yönelik Saha...