Diğer bilgiler

Yazar

İstanbul Planlama Ajansı

Güncelleyen

İstanbul Planlama Ajansı

Son Güncelleme Tarihi

17 Şubat 2023, 13: 20 (+03)

Oluşturulma tarihi

3 Aralık 2020, 12: 43 (+03)

Açıklama

İlçelere göre hane halkı büyüklüğünün ortalama verilerini içerir.

Veri ve Kaynaklar
  • 2018 Yılı İlçe Bazlı Ortalama Hane Halkı ... 2018 yıılına ait ilçe bazlı ortalama hane halkı büyüklüğüne ait verileri...
  • 2021 Yılı İlçelere Göre Ortalama Hanehalkı ... 2021 yılı İlçelere Göre Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü veri setini içerir.