Lisans

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı

Bu lisans kapsamında bulunan Bilgileri yalnızca birkaç koşulda, özgürce ve esnek bir şekilde kullanmanız ve yeniden kullanmanız önerilir.

Bu lisans altındaki Bilgileri kullanma

Bu lisans kapsamında açıkça sunulan telif hakkı ve veritabanı hakkı materyallerinin ('Bilgi') kullanımı, aşağıdaki şartları ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt ettiğinizi gösterir.

Lisans Veren, aşağıdaki koşullara tabi Bilgileri kullanmanız için size dünya çapında, telifsiz, daimi, münhasır olmayan bir lisans sunar.

Bu lisans, adil işlem veya adil kullanım veya başka herhangi bir telif hakkı veya veritabanı hakkı istisnası ve sınırlaması altındaki özgürlüğünüzü etkilemez.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

• Bilgileri kopyalamak, yayınlamak, dağıtmak ve iletmek
• Bilgiyi uyarlamak
• Bilgiyi, ticari olarak ve ticari olmayan şekilde, örneğin diğer Bilgilerle birleştirerek veya kendi ürününüze veya uygulamanıza ekleyerek kullanabilirsiniz.

Şunları yapmalısınız (yukarıdakilerden herhangi birini yaptığınız yerde):

• Bilgi Sağlayıcı(lar) tarafından belirtilen herhangi bir atıf bildirimini ekleyerek veya bunlara bağlantı vererek ürününüzdeki veya uygulamanızdaki Bilgilerin kaynağını referans gösterin ve mümkünse bu lisansa bir bağlantı sağlayın.
Bilgi Sağlayıcı belirli bir ilişkilendirme ifadesi sağlamazsa, aşağıdaki ifadeyi kullanmanız gerekir:

Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanan kamu sektörü bilgilerini içerir.

Birden fazla Bilgi Sağlayıcıdan gelen Bilgileri kullanıyorsanız ve birden fazla özelliği listelemek ürününüzde veya uygulamanızda pratik değilse, gerekli ilişkilendirme ifadelerini içeren bir kaynağa URI veya köprü ekleyebilirsiniz.

Bunlar, bu lisansın önemli koşullarıdır ve bunlara uymazsanız, bu lisans kapsamında size verilen haklar veya Lisans Veren tarafından verilen benzer bir lisans otomatik olarak sona erecektir.

Muafiyetler

Bu lisans aşağıdakileri kapsamaz:

• Bilgilerdeki kişisel veriler
• Bilgi Sağlayıcı tarafından veya Bilgi Sağlayıcının rızasıyla bilgi erişim mevzuatı kapsamında yayınlanma veya ifşa yoluyla erişilmeyen Bilgiler
• bir belgenin veya veri kümesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturdukları yerler dışında, bölüm veya kamu sektörü kuruluş logoları
• askeri nişanlar
• Bilgi Sağlayıcının lisans vermeye yetkili olmadığı üçüncü taraf hakları
• patentler, ticari markalar ve tasarım hakları dahil olmak üzere diğer fikri mülkiyet hakları
• Türkiye Pasaportu gibi kimlik belgeleri

Onaylamama

Bu lisans, Bilgileri herhangi bir resmi durumu öne sürecek şekilde veya Bilgi Sağlayıcı ve / veya Lisans Sahibinin sizi veya Bilgiyi kullanımınızı onayladığı şekilde kullanma hakkı vermez.

Garanti etmeme

Bilgiler 'olduğu gibi' lisanslanır ve Bilgi Sağlayıcı ve / veya Lisans Veren, Bilgiyle ilgili tüm beyanları, garantileri, zorunlulukları ve yükümlülükleri yasaların izin verdiği azami ölçüde hariç tutar.

Bilgi Sağlayıcı ve / veya Lisans Veren, Bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklikten sorumlu değildir ve kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp, ziyan veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bilgi Sağlayıcı, Bilginin sürekli sağlanmasını garanti etmez.

Geçerli Kanun

Bu lisans, Bilgi Sağlayıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, Bilgi Sağlayıcının asıl iş yerinin bulunduğu yargı kanunlarına tabidir.

Tanımlar

Bu lisansta, aşağıdaki terimler belirtilen anlamları ifade etmektedir:

‘Bilgi’, bu lisansın şartları altında kullanılması önerilen telif hakkı veya veritabanı hakkı ile korunan bilgilerdir (örneğin edebi ve sanatsal çalışmalar, içerik, veri ve kaynak kodu).

'Bilgi Sağlayıcı', bu lisans kapsamında Bilgi sağlayan kişi veya kuruluş anlamına gelir.

'Lisans Veren', bu lisansın koşulları altında Bilgi verme yetkisine sahip herhangi bir Bilgi Sağlayıcı anlamına gelir.

'Kullanım', ister orijinal ister başka bir ortamda olsun, telif hakkı veya veritabanı hakkı ile kısıtlanan herhangi bir işlem yapmak anlamına gelir. Teknik olarak gerekli olabilecek şekilde farklı bir modda veya biçimde kullanmayı, dağıtmayı, kopyalamayı, uyarlamayı, değiştirmeyi sınırlama olmaksızın içerir.

'Siz', 'siz' ve 'sizin', bu lisans kapsamında Bilgide (Bilgi doğrudan Lisans Verenden veya başka bir şekilde elde edilmiş olabilir) hak edinen gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş anlamına gelir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu lisansı kamu sektöründeki Bilgi Sağlayıcılarının Bilgilerinin ortak bir açık lisans altında kullanımını ve yeniden kullanımını lisanslamasını sağlayan bir araç olarak geliştirmiştir. İBB, kendi telif hakları ve veritabanı haklarına sahip kamu sektörü organlarını, Bilgilerinin bu lisans kapsamında kullanılmasına izin vermeye davet etmektedir.

Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı’nın 1.0 sürümüdür. İBB, zaman zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı’nın yeni versiyonlarını yayınlayabilir. Bu koşullar, her ikisi de telif hakkı ve veritabanı haklarını lisanslayan Creative Commons Atıf Lisansı 4.0 ve Açık Veri Commons Atıf Lisansı ile uyumludur.