sosyal-hizmetler

İnsan

Takipçiler

4

Veri Setleri

28

İnsan

Sunulan kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatlarına erişiminde ve İstanbulluların şehir hayatına katılımında her zaman daha fazla fırsat eşitliği. Yenilikçi uygulamalarla eğitimin tüm vatandaşlara sağlanması, hem üretkenliği hem de toplumsal iş birliğini azami seviyeye taşıyacağı öngörülmektedir. Bu yüzden insan fonksiyonel alanında kaliteli ve çağdaş eğitim ve tüm vatandaşların şehir hayatına katılımı anlamında daha fazla fırsat eşitliğine yoğunlaşılmıştır. Akıllı şehirlerdeki kapsayıcılık ve insanların eğitimi alanlarına odaklanan iyi uygulamaların “Dijital okuryazarlığın ve kullanımın eğitim ile desteklenmesi ve yeni uygulamalar hakkında bilinç ile katılımın artırılması” vizyonu etrafında birleştiği gözlenmiştir.