ekonomi

Ekonomi

Takipçiler

5

Veri Setleri

13

Ekonomi

İSTANBUL YENİ EKONOMİYE HAZIRLANIYOR! Yeni emtia olan “veri” her ekonomik faaliyet için kullanılabilir hale gelirken, güçlü şekilde desteklenen girişimcilik ruhu, yatırım çekme fırsatları ve dijitalleşen iş süreçlerinin sağladığı üretkenlik, İstanbul için yeni bir kalkınma senaryosu çiziyor. İstanbul'un Türkiye’nin GSYH’sının %30’una sahip olması, global firmaların ülke ofisleri, bölgesel bilgi iletişim teknolojileri Ar-Ge merkezleri, mevcut teknoparklar, mevcut teknoloji altyapısının veri ve uygulamalar için ortak platform oluşturması, kariyer olanakları ve uluslararası finans merkezi projesi, İstanbul’un ekonomi alanında güçlü kılıyor. Kamu-Özel Sektör İşbirliğini Artırmak, Girişimciliği ve Şehrin Çekiciliğini Artırmak ekonomi alanının amaçlarını oluşturmaktadır.