bilgi-hizmetleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Takipçiler

1

Veri Setleri

15

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Akıllı şehir kavramından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin gelişmesiyle bahsedilmeye başlanmış olup, akıllılığın devamlılığı için yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi, yaygınlaşmaları beklenmeden ne tip uygulamalar yapılabileceğinin sürekli test edilmesi ve özel sektörün ticarileşme anlamında belirsizlik taşıdığı için tek başına yapamayacağı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi önem taşımaktadır. Akıllı şehrin hayata geçirilmesini sağlayacak alt ve üstyapının kurulması, akıllı şehir operasyon ve hizmetlerinin verimli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır.