afet-yonetimi

Afet Yönetimi

Takipçiler

2

Veri Setleri

0

Afet Yönetimi

Mega şehirlerde yaşamak vatandaşlara birçok fırsat ve avantaj sağlamakla birlikte bazı tehlikelerin de yolunu açar. Ekolojik ve ekonomik baskılarla büyüyen ve gelişmeye devam eden şehirler devamlı bir değişim içindedir. Bir de buna doğal olaylar ve afetler eklenince mega şehirleri yönetmek daha da zor bir hale gelir. Hızlı küresel kentleşmeyle birlikte, şehirler sadece dünya nüfusunun çoğuna ev sahipliği yapmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik varlıkların, sosyal ve girişimci sermayenin yoğunlaşmasını temsil etmektedir. Akıllı şehirler, aynı zamanda doğal afetlere karşı da direnç sağlamalıdır (Örnek: Olumsuz hava şartları, sel vb.). İstanbul, büyük Kuzey Anadolu sismik fay hattı boyunca yer almaktadır ve dolayısıyla önümüzdeki yıllarda olması muhtemel büyük bir deprem olasılığı son derece yüksektir. Şehrin doğal afetlere maruz kalması, risk yönetimini şehirler için kritik bir konu haline getirmekte ve bu da İstanbul'daki şehir yönetimini deprem ya da diğer bir afetten kaynaklanan herhangi bir riski azaltmak için hazırlıklı olmaya mecbur etmektedir.