Additional Info

Source

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Author

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Maintainer

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Last Updated

February 11, 2020, 16:44 (+03)

Created

January 10, 2020, 14:47 (+03)

Description

İstanbul'da atık alınan gemi sayısı verilerini içerir. Veriler 2015 yılından itibaren yıl bazlı olarak kayıt altına alınmıştır.

NUMBER OF SHIPS FROM WHICH WASTES ARE COLLECTED BY YEARS

Includes data on the number of ships from which wastes are collected in Istanbul. The data has been recorded on a yearly basis since 2015.

Data and Resources
  • Yıl Bazlı Atık Alınan Gemi Sayısı.xlsx İstanbul'da atık alınan gemi sayısı verilerini içerir. Veriler 2015 yılından...