Additional Info

Author

Department of Information Technologies

Maintainer

Department of Information Technologies

Last Updated

May 9, 2024, 09:55 (+03)

Created

May 8, 2024, 15:49 (+03)

Description

İstanbul’da VDYM (Veriye Dayalı Yönetim Modeli) araştırması ile İstanbul halkının genel sosyodemografik ve sosyoekonomik profilinin, ihtiyaç ve eğilimlerinin belirlenerek yatırım ve hizmetler konusunda oluşturulacak stratejilere altlık olacak veri üretilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla kent genelinde 50.000 hane ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak görüşme gerçekleştirilmiştir. Anket sayısı her mahalleye en az 12 anket düşecek şekilde mahalle hane sayıları oranında dağıtılmıştır. Çalışma sonuçlarının İstanbul’u temsil edebilmesi için görüşme gerçekleştirilecek haneler, mahalle düzeyinde tabakalı rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir.

Çalıştaylar ve toplantılar ile nihai hali belirlenen anket formunun uygulandığı saha çalışması 29.11.2021 – 07.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bu veri setinde; ham veri olarak paylaşılmış olan Veriye Dayalı Yönetim Modeli araştırmasının ilçe bazlı analiz verileri yer almaktadır.

Data and Resources