Additional Info

Source

Zabıta Daire Başkanlığı > Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Author

Zabıta Daire Başkanlığı > Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Maintainer

Zabıta Daire Başkanlığı > Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Last Updated

July 16, 2020, 09:34 (+03)

Created

February 18, 2020, 08:41 (+03)

Description

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş ve faaliyette olan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin ilçe ve sektör bazında sayılarını göstermektedir.

Data and Resources
  • İlçe ve Sektör Bazında Birinci Sınıf ... Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı...
  • Metadata İlgili verinin metadatasıdır