0

Gemi Kaynaklı Petrol Türevli Atıkların Susuzlaştırılmasıyla Geri Kazanılan Miktar

Additional Info

Source

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Author

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Maintainer

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Last Updated

February 11, 2020, 16:38 (+03)

Created

January 10, 2020, 15:23 (+03)

Description

İstanbul'da 2015 yılından itibaren gemi kaynaklı petrol türevli atıkların susuzlaştırılmasıyla geri kazanılan miktar bilgilerini içerir.

AMOUNT RECYCLED BY DEWATERING SHIP-DERIVED PETROLEUM DERIVATIVES

Contains the amount of information recovered by the dewatering of oil-derived wastes originating from ships in Istanbul since 2015.

Data and Resources
  • Gemi Kaynaklı Petrol Türevli Atıkların ... İstanbul'da 2015 yılından itibaren gemi kaynaklı petrol türevli atıkların...