Additional Info

Source

Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı

Author

Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı

Maintainer

Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı

Last Updated

August 28, 2020, 12:53 (+03)

Created

August 28, 2020, 12:51 (+03)

Description

Engelli Merkezleri'nin sayılarını ve başvuru kriterlerini içerir.

Data and Resources
  • Engelli Merkez Sayıları ve Başvuru Kriterleri ... Engelli Merkez Sayıları ve Başvuru Kriterleri isimli veri setinin metadatasıdır.
  • Engelli Merkez Sayıları ve Başvuru Kriterleri.xlsx Engelli Merkez sayılarını ve başvuru koşullarını içerir.