Diğer bilgiler

Kaynak

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Yazar

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Güncelleyen

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi

11 Şubat 2020, 16: 44 (+03)

Oluşturulma tarihi

10 Ocak 2020, 14: 47 (+03)

Açıklama

İstanbul'da atık alınan gemi sayısı verilerini içerir. Veriler 2015 yılından itibaren yıl bazlı olarak kayıt altına alınmıştır.

NUMBER OF SHIPS FROM WHICH WASTES ARE COLLECTED BY YEARS

Includes data on the number of ships from which wastes are collected in Istanbul. The data has been recorded on a yearly basis since 2015.

Veri ve Kaynaklar
  • Yıl Bazlı Atık Alınan Gemi Sayısı.xlsx İstanbul'da atık alınan gemi sayısı verilerini içerir. Veriler 2015 yılından...