Kışla mücadele faaliyetlerinde kullanılan malzemeler

Takipçiler

0


Kapanmış

Kışla mücadele faaliyetlerinde kullanılan malzemeler

Yol bakım ve altyapı koordinasyon daire başkanlığı tarafından yürütülen kışla mücadele faaliyetleri kapsamında, ana arterlerde, yaya yollarında ve ikincil yollarda kullanılan tuz çeşitleri (mümkünse bilimsel adlarıyla) ve eğer karışım halinde kullanılıyorsa, karışımdaki diğer maddelerin isimleri ve bu maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, solisyon karışımlarının içerikleri ve karışım oranlarını kullanım miktarları ile birlikte paylaşmanızı arz ederim. Buna ek olarak kullanılan tuz ve/veya karışımların ve solisyonların çevre etki değerlendirmeleri, raporları veya ilgili bilimsel çalışmaları varsa paylaşmanızı arz ederim

Diğer bilgiler

Oluşturan Burak Meti
Organizasyon Hiç
Oluşturulma tarihi 3 yıldan daha önce
Durum Kapanmış
Kapanma Zamanı 3 yıldan daha önce
Kabul Edilmiş Veri Seti Kışla Mücadele Faaliyetleri Kapsamında Buzlanmayı Önlemek Amacıyla Kullanılan Yöntemler